onsdag 23. november 2011


Til enhver tidsalder ankommer vi som

totale
nybegynnere, og så må vi lære den nye alderen
- oss selv og kroppen -
å kjenne.

(Whenke Foss)

foto: Nina Djærff

Hjernen er et organ av mindre betydning.
Sjelen sitter i hjertet,
som også styrer kroppen.

Ingen kommentarer: